Výstava
Domov > Výstava > Obsah
Čo je plynová chromatografia? hplc nástroj
- May 27, 2016 -

Čo je plynová chromatografia?


Plynová chromatografia (GC) je bežný typ chromatografie používaný v analytickej chémii na oddeľovanie a analýzu zlúčenín, ktoré sa môžu odparovať bez rozkladu. Typické použitia GC zahŕňajú testovanie čistoty konkrétnej látky alebo oddelenie rôznych zložiek zmesi (môžu sa tiež stanoviť relatívne množstvá týchto zložiek). V niektorých situáciách môže GC pomôcť pri identifikácii zlúčeniny. V preparatívnej chromatografii sa GC môže použiť na prípravu čistých zlúčenín zo zmesi.

 


ALWSCI poskytuje 10ml, 20ml autosamplerovú nádobku s objemom 20 ml, hlavne pre plynovú chromatografiu.

 

S pozdravom,

Tím ALWSCI